Cennik
CENNIK NAPRAW SERWISOWYCH
SERWIS MIP

(Opis czynności - Opłata)
1. Opłaty za czynności serwisowe wykonywane w ramach gwarancji :
1.1. Przyjecie do naprawy w przypadku nie przedstawienia dowodu zakupu i/lub karty gwarancyjnej pod warunkiem, że sprzęt pochodzi od dystrybutora MIP, a od daty wydania z magazynu nie minął 1 rok - 50 pln

1.2. Czyszczenie - od 80 pln

1.3. Aktualizacja oprogramowania - od 50 pln

1.4. Koszt ekspertyzy jeżeli okaże się, że sprzęt jest uszkodzony z winy klienta – 50 pln
2 Opłaty za czynności serwisowe NIE wykonywane w ramach gwarancji :
2.1. Ekspertyza (wycena naprawy) - 50 pln (kwota odliczana w wypadku zgody na naprawę płatną)

2.2. Czyszczenie - od 80 pln

2.3. Aktualizacja oprogramowania - od 50 pln

2.4. Standardowa naprawa/wymiana gniazda słuchawkowego – 50 pln

2.5. Naprawy sprzętów - od 100 pln

2.6. Wymiana wtyku jack – od 50 zł
3. Inne opłaty
3.1. Naprawa expresowa (24 godziny lub w miarę możliwości krócej) – dopłata 30 pln *
* usługa dodatkowo płatna dotyczy napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych możliwych do wykonania w przypadku dostępności części

3.2. Opłata za przechowywanie w serwisie produktów po obsłudze serwisowej, za każdy rozpoczęty miesiąc, licząc po 30 dniach od powiadomienia Klienta o konieczności odbioru – dopłata 30 pln

3.3. W przypadku wysyłki sprzętu pogwarancyjnego bezpośrednio do klienta należy doliczyć koszt wysyłki za pobraniem - dopłata 20 pln

3.4.
1. W przypadku urządzeń gwarancyjnych uszkodzonych z winy klienta (uszkodzenie mechaniczne, zalanie, przepięcie itp.) nie nadających się do dalszej naprawy płatnej lub rezygnacji z naprawy, serwis pobiera opłatę w wysokości 50 PLN za ekspertyzę + ewentualne koszty wysyłki urządzenia do klienta za pobraniem 20 PLN. Istnieje także możliwość pozostawienia sprzętu do utylizacji bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
2. W przypadku dostarczenia do Serwisu produktu sprawnego technicznie lub wymagającego czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, Serwis zastrzega sobie prawo obciążenia Reklamującego kosztami usług serwisowych (50 PLN)i transportu (20 PLN).

3.5. DOTYCZY URZĄDZEŃ MARKI Aualic, Cowon, FiiO, SMSL, Questyle i innych PO OKRESIE GWARANCJI
W przypadku niektórych urządzeń naprawa możliwa jest tylko w serwisie producenta, w takim przypadku klient w uzgodnieniu z serwisem deklaruje kwotę do jakiej chce naprawiać dane urządzenie.
Jeżeli koszt naprawy przekroczy deklarowana kwotę to serwis będzie się kontaktował z klientem w celu akceptacji nowych kosztów lub rezygnacji z naprawy. Rezygnacja z naprawy wiąże się z oplata serwisowa w wysokości 50 PLN.
Czas naprawy wynosi średnio 30 - 60 dni licząc od daty wysyłki do producenta i z przyczyn niezależnych może ulec zmianie.
Wysyłki organizowane są w zależności od ilości uszkodzonych sprzętów w danym okresie.

3.6. DOTYCZY PRODUKTÓW MARKI KOSS - dożywotnia gwarancja
Dotyczy produktów KOSS pochodzących od importera HAMA, dystrybuowanych przez firmę MIP.
Przez pierwsze 2 lata gwarancja jest bezpłatna, w następnych latach możliwa naprawa w cenie 80 zł + koszt wysyłki.

Aby skorzystać z gwarancji wystarczy dołączyć czytelny dowód zakupu (faktura lub paragon) i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Niniejsza gwarancja obejmuje wady fabryczne słuchawek (istniejące w chwili kupna uniemożliwiające lub utrudniające normalne korzystanie ze słuchawek), z oczywistych jednak względów naprawom gwarancyjnym nie podlegają uszkodzenia mechaniczne, jak na przykład wyrwanie kabla sygnałowego, bądź mechaniczne uszkodzenie pałąka lub obudowy słuchawek.
Dożywotnia gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń, które powstały w wyniku nieprawidłowego użytkowania słuchawek lub ich przechowywania. Koszt obsługi wynosi 80 zł, cena nie zawiera przesyłki do klienta po naprawie (DHL/DPD za pobraniem).
Dotyczy produktów KOSS pochodzących od importera Audio Klan
więcej szczegółów na stronie: dozywotniagwarancja.pl
Podane ceny są cenami napraw standardowych, jeżeli w danym przypadku okaże się, że uszkodzeniu uległo więcej elementów to serwis będzie się kontaktował z klientem w celu wyceny kosztów całkowitych.

Podane ceny są cenami brutto.

serwis.mip.biz.pl

Aktualizacja: 2022-07-26
Data utworzenia: 2010-09-01